Съсредоточете се върху конкретна позиция
В отговор на обявата за свободното работно място, посочете за каква конкретна позиция в компанията кандидатствате. Човекът, който чете писмото, може да бъде залят от стотици писма и автобиографии на хората, кандидатстващи за десетки работни места. Не забравяйте това. Цялата информация е за образование, опит и стаж в мотивационното писмо, трябва да отговаря най-добре за изискванията на свободната длъжност.

Различни фирми - различни писма
Винаги променяйте и модифицирайте писмата - името на фирмата, заглавие и името на получателя. Ако Уважаеми Петър получава писмо, адресирано до Мария, той със сигурност няма да бъдат впечатлен от вашата кандидатура. И вашето мотивационно писмо с вероятност 99,99 на сто ще отиде в коша.

Бъдете активни!
Вашето бъдеще е на първо място във вашите ръце! Доколкото е възможно, поемете инициативата. Не искайте получателят да ти ви се обади, а пишете за намерението си сами да се обадите в рамките на няколко дни. Например: "... за да отговорите на предварителните въпроси, които могат да възникнат."

Посочете своите контакти за връзка
Удивително е колко често кандидатите забравят да предоставят информация за контакти в мотивационното си писмо! В края на писмо, където се посочват името и фамилия, посочете всички контакти чрез които работодателят ще може да ви открие, ако потрябва.

Проверете за грешки
Така, писмото ви е готово. Ура! Въпреки това, твърде рано е да празнувате, "творческата" част е минала, останала е частта на "вниманието". Бъдете търпеливи и внимателни - четете на глас, като в първи клас. Прочетете отново текста на писмото 2-3 пъти. Отделете малко време за да сте сигурни, че няма грешки.

Сега можете да бъдете сигурни, че вашето мотивационно писмо и автобиографията ще бъдат прочетени внимателно и ще получите покана за интервю!
 


Comments


Comments are closed.