Вашето мотивационно писмо е първото, което виждат работодателите. Това са най-важните първи няколко секунди от битката за вниманието и мнението на работодателя за вас!

В писмото, можете да поставите акценти на опита си за работа в подобна фирма. Можете ли да обясните своята мотивация, да коментирате "белите петна" в своята кариера. И най-важното, можете да добавите емоции и да изразите възхищението си от фирмата - с други думи, да достигнете до сърцето на работодателя!

Вие, разбира се, лесно ще намерите един или няколко образци на мотивационните писма. Но не ги копирайте изцяло! Необходимо е да се направят промени, за да добавите свои собствени бележки: опишете мотивацията си, специалните постижения, изразите интереса си към работата.

За да поддържате вниманието на работодателя и да създадете убедително положително първо впечатление, използвайте следните съвети:

Съвет 1. Не прекалявайте с "аз"
В мотивационното писмо специално внимание е отделено за това как да отговаряте на нуждите на работодателя, а не на преразказа на историята на живота ви. Избягвайте ненужното използване на местоимението "аз", "моят", "ми". Това не е интересно на работодателя.

Съвет 2. Не се крийте
Другата крайност - прекалено малко "мен". Вие не сте първите, които са смущават да пишат прекалено много за себе си в мотивационното писмо и вмъкват скрити молби в текста.

Ако не пишете за себе си или за нещо молите прекалено много, това изглежда като проява на вашата слабост, липса на характер и липса на професионализъм. Умолителния тон няма да събуди интереса на читателя към вас като към специалист.

Съвет 3. Посочете своето конкурентно предимство
Мотивационното писмо е кратка реклама. В писмото трябва да "се продавате" като професионалист. Както и автобиографията, то трябва да бъде убедително. Опишете основните причини, поради които следва да бъдете поканени на среща за изясняване на вашите реални умения.

Ефективното писмо подчертава най-важните постижения на последните работни места и съдържа 2-3 факта, че те съответстват на съществените изисквания за вакантно работно място.

Съвет 4. Не бъдете многословни
Ако мотивационното писмо е повече от половин страница А4, едва ли ще се намери някой, който да го прочете до край. Спазвайте ограничение: не повече от половин страница А4 с шрифт Times 12 pt. Бъдете кратки, но убедителни. Уважавайте времето на читателя.

Можете да напишете повече от половин страница? Следователно, налице е допълнителна информация. Премахнете всякаква малка, незначителна подробност. Оставете само най-важното за работодателя. Уверете се, че работодателят ще цени вашия професионализъм - способността да  идентифицирате и приоритизирате важни неща!
 


Comments


Comments are closed.